Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dat geldt voor alle informatie op de site, inclusief de berichten waarin een (persoonlijke) mening wordt verkondigd.

Mobach Design, vanaf hier Mobach, verstrekt door middel van de website mobachdesign.nl oplossingen voor, antwoorden op en informatie over producten en/of diensten.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Mobach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven, kosten berekeningen of overige informatie. Aan, de met behulp van de door de gebruiker, verstrekte gegevens en eventueel tot stand gekomen berekeningen na contact,  kunnen geen rechten worden ontleend. Mobach is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij Mobach en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Mobach. Het is de gebruiker van de site dus niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mobach.